Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001

Polityka jakości

Zatwierdzając poniższe założenia polityki przedsiębiorstwa, Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do wykonywania swoich zadań roboczych zgodnie z ustalonymi procedurami, w celu utrzymywania i zwiększania poziomu zadowolenia klientów, a tym samym zapewnienia dalszego pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa, przy zachowaniu zasad BHP oraz ochrony środowiska.
Najistotniejsze założenia polityki obowiązujące w naszym  przedsiębiorstwie w zakresie jakości i ochrony środowiska to:
  • utrzymywanie bliskich, opartych na zaufaniu relacji z klientami, wynajętymi przewoźnikami i właściwymi organami władz
  • zapewnianie stałego dostępu do zasobów umożliwiających utrzymanie zakładanego poziomu jakości i bezpieczeństwa
  • stanowiąc dobry przykład przyczynianie się do promowania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa w branży transportowej
  • zmniejszanie ilości szkód i strat i na bieżąco usprawnianie systemu zarządzania jakością poprzez analizowanie zarejestrowanych   danych na temat naszej działalności
  • dokonywanie bieżącej oceny naszych celów i polityki w zakresie jakości, aby zapewnić ich ciągłą celowość i dostosowanie do   działalności przedsiębiorstwa oraz jej poszczególnych obszarów.
  • ochrona otaczającego nas środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem naszej działalności
  • jako minimum: przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów ze strony władz w zakresie ochrony środowiska
  • koncentrowanie się na ciągłym zmniejszaniu zużycia surowców i mediów (olej napędowy, woda, elektryczność, ogrzewanie, itp.) oraz ilości produkowanych odpadów
  • wykazywanie dobrej woli w zakresie ujawniania informacji, otwartości i współpracy w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących kwestii ochrony środowiska związanych z naszą działalnością transportową. 

Jacek Miłkowski
Prezes Zarządu